1. Additív-kombinatorikus számelmélet

/fejlesztés alatt/

2. Módszertani kérdések

2.1.  Egyetemi matematika hatása az oktatásban

A téma:

A matematikával való foglalkozás eddig jobbára egyirányú volt; az általános iskolai ismeretekre épült a középiskolai, a középiskolaira az egyetemi.

A fenti program ezen út megfordítását célozza meg; azt kívánja megmutatni, hogy az egyetemi oktatás hogyan jelenik meg az általános iskolában és a középiskolában.

 

Kutatási téma:

Mostanában többen foglalkoztak e témával (az ELTE TTK Matematikai Intézetében TDK dolgozat is készült).  E kérdéskörben PhD dolgozat készítése is indokolt; nemcsak e téma szisztematikus feldolgozása várat magára, hanem  egy követő vizsgálat is: az iskolai oktatásban mennyire tudatos ez a fajta  gondolkodás különböző korcsoportú oktatóknál.

 

Irodalomjegyzék:

 

[1] Hegyvári Norbert: Egyetemi matematika az iskolában (elektronikus jegyzet, 2013)  http://hegyvari.web.elte.hu/Egyetemi.pdf

[2] a „Journal for Research in Mathematics Education” folyóirat néhány száma (külföldi kitekintés)

[3] Tim Gowers’ Weblog pedagógiai jellegű írásai:

https://gowers.wordpress.com/2012/11/20/what-maths-a-level-doesnt-necessarily-give-you/#more-4693

https://gowers.wordpress.com/2012/07/07/a-trip-to-watford-grammar-school-for-boys/

https://gowers.wordpress.com/2009/06/08/why-arent-all-functions-well-defined/

https://gowers.wordpress.com/2008/08/16/just-do-it-proofs/

[4] Tim Gowers:  Matematika nagyon röviden, Typotex 2010

2.2. Poliéderek görgetése különböző felületeken

/fejlesztés alatt/

Irodalomjegyzék:

 

[1] On the trace of polyhedra. Geom. Dedicata 55 (1995), no. 1,
71--74.

[2] The rolling polyhedra. Publ. Math. Debrecen 52 (1998), no.
1-2, 43--54. (with Wintsche, Gergely)

[3] The rolling polyhedra II (manuscript)

Phd kutatási témák